Lavender Beauty & Spa

Trẻ hoá da bằng liệu pháp lăn kim - mặt tốt và không tốt

Trẻ hoá da bằng liệu pháp lăn kim - mặt tốt và không tốt

  • 17/01/2016

Lăn kim là liệu pháp trẻ hoá da thông qua cơ chế tạo ra các vi tổn thương, từ đó kích thích cơ thể tăng sinh tế bào và nguyên...